Takip Edin

JAVASCRIPT

ToDo Uygulaması

featured To Do Uygulaması - Öne Çıkan Görsel

Bu uygulamada input’tan eklediğimiz item’lar, Task List ‘te listenecektir.

Eklediğimiz/sildiğimiz item’lar, Local Storage ‘a kaydedildiğinden sayfayı yenilesek dahi son bırakılan haliyle kalacaktır.

// UI vars

const form = document.querySelector('form');
const input = document.querySelector('#txtTaskName');
const btnDeleteAll = document.querySelector('#btnDeleteAll');
const taskList = document.querySelector('#task-list');
let items;

// load items
loadItems();

// call event listeners
eventListeners();


function eventListeners() {
  // submit event
  form.addEventListener('submit', addNewItem);

  // delete an item
  taskList.addEventListener('click', deleteItem);

  // delete all items
  btnDeleteAll.addEventListener('click', deleteAllItems);
}

function loadItems() {
  items = getItemsFromLS();
  items.forEach(function (item) {
    createItem(item);
  })
}

// set item to Local Storage
function setItemToLS(text) {
  items = getItemsFromLS();
  items.push(text);
  localStorage.setItem('items',JSON.stringify(items));
}

// delete item from LS
function deleteItemFromLS(text) {
  items = getItemsFromLS();
  items.forEach(function(item,index){
    if(item === text) {
      items.splice(index,1);
    }
  });
  localStorage.setItem('items',JSON.stringify(items));
}

// get items from local storage
function getItemsFromLS() {
  if(localStorage.getItem('items') === null)
  {
    items = [];
  }
  else{
    items = JSON.parse(localStorage.getItem('items'));
  }
  return items;
}

function createItem(text) {
  // create li

  const li = document.createElement('li');
  li.className = 'list-group-item list-group-item-secondary';
  li.appendChild(document.createTextNode(text));

  // create a

  const a = document.createElement('a');
  a.classList = 'delete-item float-right';
  a.setAttribute('href', '#');
  a.innerHTML = '<i class="fas fa-times"></i>';

  // add a to li

  li.appendChild(a);

  // add li to ul

  taskList.appendChild(li);
}

// add new item
function addNewItem(e) {
  if (input.value === '' || input.value.trim() === "") {
    alert('add new item');
  }
  else {
    // create item

    createItem(input.value);
  }

  // save to LS

  setItemToLS(input.value);

  // clear input

  input.value = '';

  e.preventDefault();
}

// delete an item
function deleteItem(e) {
  if (e.target.className === 'fas fa-times') {
    if (confirm('Silmek istediğinize emin misiniz?')) {
      e.target.parentElement.parentElement.remove();

      // delete item from LS
      deleteItemFromLS(e.target.parentElement.parentElement.textContent);
    }
  }
  e.preventDefault();
}

// deleteAllItems
function deleteAllItems(e) {

  // taskList.innerHTML = '';
  if (confirm('Hepsini silmek istediğinizden emin misiniz?')) {    
    while(taskList.firstChild){ 
      taskList.removeChild(taskList.firstChild);
    }

    localStorage.clear();
  }
  e.preventDefault();
}
Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!