Takip Edin

JQUERY

Jquery Form Validation Uygulaması

Jquery Form Validation - Öne Çıkan Görsel

Bu uygulamada, form doğrulama işlemi yapılacaktır. Form; email, telefon, parola ve parola tekrar input’larına sahiptir.

Bu alanlardan birini doldurmadan butona tıklamamız halinde

 • “Boş bırakılan input’un adı” alanı zorunludur!

uyarısını,

E-mail alanını doğru formatta girmeden butona tıklamamız halinde(Örneğin, abc@gmail.com yerine abc girmemiz gibi)

 • Email alanı, doğru formatta girilmedi!

uyarısını,

Telefon alanını doğru formatta girmeden butona tıklamamız halinde(Örneğin, sayısal bir ifade yerine abc girmemiz gibi)

 • Telefon alanı, doğru formatta girilmedi!

uyarısını,

Parola ve Parola Tekrar alanlarına girilen bilgilerin aynı olmaması durumunda

 • Parolalar birbiriyle eşleşmedi!

uyarısını verecektir.

$(function() {
      
      function isEmail(email) {        
        var pattern = /\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*/;
        return pattern.test(email); // Eğer validation expression başarlı ise true, değilse false döndürecektir.
      }

      $("#btn").click(function() {
        var errormessage = "";
        $("#error").html("");

        if($("#email").val() == "") {
          errormessage += "<p>E-mail alanı zorunludur!</p>";
        }

        if(isEmail($("#email").val()) == false) {
          errormessage += "<p>Email alanı, doğru formatta girilmedi!</p>";
        }

        if($.isNumeric($("#phone").val()) == false) {
          errormessage += "<p>Telefon alanı, doğru formatta girilmedi!</p>"
        }

        if($("#phone").val() == "") {
          errormessage += "<p>Telefon alanı zorunludur!</p>";
        }

        if($("#password").val() == "") {
          errormessage += "<p>Parola alanı zorunludur!</p>";
        }

        if($("#password").val() != $("#repassword").val()) {
          errormessage += "<p>Parolalar birbiriyle eşleşmedi!</p>";
        }

        if(errormessage != "") {
          $("#error").html(errormessage);
        }
      });
    });
Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!