Takip Edin

JQUERY

Jquery .css( ) Kullanımı

Jquery'de .css( ) metodu kullanımı - öne çıkan görsel

Bu bölümde, Jquery ‘nin sahip olduğu .css( ) metodu üzerinden elemanların stillerinin değişimi ile alakalı örnekler yapılmaktadır.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Jquery .css( ) Kullanımı</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
</head>
<body>
  <a href="#">link</a>
  <h3 id="header">Selectors</h3>
  <ul id="liste">
    <li class="item">Id</li>
    <li>Class <a href="#">link</a></li>
    <li class="item">Element</li>
  </ul>

  <script>
    $("#header").css("color","blue");

    $("#liste a").css("text-decoration","none");

    $("a").css("text-decoration","none");

    // Bir Elemana Birden Fazla Stil Verme

    var styles = 
    {
      color:"teal",
      fontSize:"20px",
      border:"1px solid red"
    }

    $("ul li").css(styles);

    // Jquery'nin kolaylığını kavramak açısından aşağıdaki kodda Javascript'le listelere nasıl renk verildiği gösterilmektedir:

    var listeler = document.querySelectorAll("li");

    for(var i = 0; i < listeler.length; i++) {
      listeler[i].style.color = "#1A5AA7";
    } 

    // Yukarıda bulunan styles nesnesi, ayrıca oluşturulmayıp direk .css() in içerisine aktarılmaktadır.

    $("a").css({
      color:"seagreen",
      fontSize:"20px",
      border:"1px solid red"
    });

    // ***************************************

    $(".item").css({
      display:"none"
    });
  </script>
</body>
</html>
Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!