Takip Edin

JAVASCRIPT

Javascript’te Fonksiyonlarla Alakalı Uygulamalar

// Functions

function yasHesaplama(dogumYili){
  return 2020 - dogumYili;
}

let ageBurak = yasHesaplama(1952);
let ageİsmail = yasHesaplama(1966);
let ageErdi = yasHesaplama(1974);

console.log(ageBurak);
console.log(ageİsmail);
console.log(ageErdi);

function emekliligeKalanYil(dogumYili,isim){
  let yas = yasHesaplama(dogumYili);
  let kalanYil = 65 - yas;

  if(kalanYil > 0){
    console.log(`${isim}, emekliliğine ${kalanYil} yıl kaldı.`);
  }
  else{
    console.log(`${isim}, zaten emekli olmuşsun!`);
  }
}

emekliligeKalanYil(ageBurak,'Burak');
emekliligeKalanYil(ageİsmail,'İsmail');
emekliligeKalanYil(ageErdi,'Erdi');
// Function Declarations

function sum(a,b){
  var c = a + b;
  return c;
}

console.log(sum(25,45));

// Function Expressions

const sum = function(a,b){
  var c = a + b;
  return c;
}

console.log(sum(50,80));
const sum = function(a,b){

  if(typeof a === 'undefined'){
    a = 0;
  }

  if(typeof b === 'undefined'){
    b = 0;
  }

  var c = a + b;
  return c;
}

console.log(sum(50,80));
console.log(sum(50)); // 50 değerini döndürür.
console.log(sum(50,80,90)); // 3. değişken olmadığı için işleme dahil edilmez ve yine 130 değerini döndürür.
// ES6 Default Parameters
const sum = function(a = 0, b = 0){
  var c = a + b;
  return c;
}

console.log(sum(50,80));
console.log(sum(50)); // 50 değerini döndürür.
console.log(sum(50,80,90)); // 3. değişken olmadığı için işleme dahil edilmez ve yine 130 değerini döndürür.
function args(){
  console.log(arguments);
}

args(10,20,30); // 10,20 ve 30 değerlerine sahip olan 3 elemanlı dizi döndürür.
function sumAll(){
  var total = 0;
  for(let i = 0; i < arguments.length; i++){
    total += arguments[i];
  }
  return total;
}

console.log(sumAll(15,35,60,80));
var hesapA = {
  adSoyad: 'Remzi Bilgi',
  hesapNo: '3651249864330226',
  bakiye: 3300,
  ekHesap: 1300
}

var hesapB = {
  adSoyad: 'Kamer Oduncu',
  hesapNo: '7569442586679948',
  bakiye: 2700,
  ekHesap: 1100
}

function paraCekme(hesap, miktar) {
  console.log(`Merhaba, ${hesap.adSoyad}`);

  if (hesap.bakiye >= miktar) {
    hesap.bakiye -= miktar;
    console.log('Paranızı alabilirsiniz.');
  }
  else {
    var toplam = hesap.bakiye + hesap.ekHesap;

    if (toplam >= miktar) {
      if (confirm('Ek hesabınızı kullanmak ister misiniz?')) {
        console.log('Paranızı alabilirsiniz.')

        var bakiye = hesap.bakiye;
        var ekHesap = miktar - bakiye;
        hesap.bakiye = 0;
        hesap.ekHesap -= ekHesap;
      }
      else {
        console.log(`${hesap.hesapNo} nolu hesabınızda ${miktar} TL bulunmamaktadır.`);
      }
    }
    else {
      console.log('Bakiyeniz yetersiz!');
    }
  }
}

paraCekme(hesapA, 3300);
paraCekme(hesapA,1500);
// Window Object

// let val;

var a = 10;

function abc() {
  return 0;
};

 val = window; // Tanımlamış olduğumuz tüm değişkenler window objesi içerisinde yer edinir.// alert 
// alert('Merhaba');

// prompt
// var val = prompt('Bir sayı giriniz: ');

// confirm
// val = confirm('Emin misiniz?');

// if(val){
//   console.log('ok');
// }
// else{
//   console.log('no');
// }

// scroll
// val = window.scrollX; // index.html sayfasında body'ye verilen width ve height değerleri
// (<body style="width: 1500px; height: 1200px;">) sonucunda çıkan 
// scrolllbar'ın konumunu, scrollbar'ı kaydırdığımızda x eksenindeki konumunu belirler.
// val = window.scrollY;

// location

val = window.location;
val = window.location.href;
val = window.location.hostname;
val = window.location.host;
val = window.location.protocol;

// window.location.href = 'https://vihekasade.net'; // Sayfayı, vihekasade.net adresine yönlendirir.
// window.location.reload(); // Sayfayı sürekli yeniler.

console.log(val);
// *** Global Scopes ***

var name = 'Kerem';
var age = 19;

function logName(){
  var name = 'Zeki';
  var age = 23;
  console.log('function scope ',name,age);
}

if(true){
  var age = 28;
  console.log('block scope ',name,age);
}

console.log(age); // 28 çıktısını verir. Block'lar, kendi scope'larını oluşturmaz!

console.log(name);

// *** Local Scopes ***

// Fonksiyonlar, kendi scope'larını oluşturur.
// Block'lar, yeni scope oluşturmaz, ancak ES6 ile gelen "let" ve "const", scope oluşturur.

console.log('*******************************');

if (true) {
  var model = 'Mazda';
  let year = 2013;
  const color = 'white';
  console.log('block scope ',model,year,color);
}

console.log(model);
// console.log('block scope',model,year,color); // let ve const ifade içerdiğinden dolayı (year ve color) hata döndürür, çünkü if bloğu scope oluşturur.

// var i = 1;

// for(var i = 0; i < 10; i++){
//   console.log('i ', i);
// }

// console.log(i); // 10 değerini döndürür.

let i = 1;

for(let i = 0; i < 10; i++){
  console.log('i ', i); 
}

console.log(i); // 1 değerini döndürür.
Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!