Takip Edin

JAVASCRIPT

Javascript’te Dizilerle Alakalı Uygulamalar

Javascript'te Dizilerle Alakalı Uygulamalar

“Audi, Hyundai, Jeep, Nissan, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Wolkswagen, Volvo” elemanlarına sahip olan bir dizi oluşturunuz.

var araba = ["Audi", "Hyundai", "Jeep", "Nissan", "Renault", "Seat", "Skoda", "Toyota", "Wolkswagen", "Volvo"];

console.log(araba);

Aşağıdaki işlem de yukarıdaki ile aynı sonucu verecektir:

var araba2 = new Array("Audi", "Hyundai", "Jeep", "Nissan", "Renault", "Seat", "Skoda", "Toyota", "Wolkswagen", "Volvo");

console.log(araba2);

Oluşturulan dizi kaç elemanlıdır?

console.log(araba.length);

Dizinin ilk ve son elemanı nedir?

// Dizinin ilk elemanı
console.log(araba[0]);
// Dizinin son elemanı
console.log(araba[9]);

Dizinin son elemanı aşağıdaki şekilde de bulunabilir:

// Dizinin son elemanı
console.log(araba[araba.length-1]);

araba.length, 10 değerini verir ancak dizi indeksi 0’dan başladığı için son elemanının indeks numarası, eleman sayısının 1 eksiğine denk geleceğinden araba[araba.length-1] şeklinde olacaktır.

“Lada” değerini dizinin sonuna ekleyiniz.

Dizinin son indeksi 9’du. Dolayısıyla Lada değeri, dizinin 10. indeksine denk gelecektir:

araba[10] = "Lada";
console.log(araba);

Aynı sonuca aşağıdaki yolla da ulaşabiliriz:

araba[araba.length] = "Lada";
console.log(araba);

Dizinin son indeks numarasını önceki soruda araba[araba.length-1] olarak belirtmiştik. Dolayısıyla eklenecek değerin indeks numarası da araba[araba.length] olacaktır. araba[araba.length]’e ekleyeceğimiz her değer dizinin sonuna eklenecektir. Örneğin,

araba[araba.length] = "Honda";
console.log(araba);

Burada dizinin son elemanına, Honda değeri eklenmiş olacak ve dizinin eleman sayısı 12 olacaktır. Burada her zaman dizinin eleman sayısını bilemeyeceğimizden araba[11] ifadesi yerine araba[araba.length] ifadesini yazmak daha mantıklı bir yaklaşımdır.

Dizinin son şekli aşağıdaki gibi olacaktır:

(12) ["Audi", "Hyundai", "Jeep", "Nissan", "Renault", "Seat", "Skoda", "Toyota", "Wolkswagen", "Volvo", "Lada", "Honda"]
0: "Audi"
1: "Hyundai"
2: "Jeep"
3: "Nissan"
4: "Renault"
5: "Seat"
6: "Skoda"
7: "Toyota"
8: "Wolkswagen"
9: "Volvo"
10: "Lada"
11: "Honda"
length: 12

Ayrıca push( ) metodu ile de dizinin sonuna ekleme yapabiliriz:

araba.push("Ford");
console.log(araba);

“Suzuki” değerini dizinin başına ekleyiniz.

araba.unshift("Suzuki");
console.log(araba);

“Suzuki” değerini siliniz.

araba.shift();
console.log(araba);

“Suzuki” değeri, dizinin başında yer aldığından burada bir dizinin ilk elemanını silen metot olan shift( ) metodunu kullandık.

“Ford” değerini siliniz.

araba.pop();
console.log(araba);

“Ford” değeri, dizinin sonunda yer aldığından burada bir dizinin son elemanını silen metot olan pop( ) metodunu kullandık.

Dizi elemanlarını tersine çeviriniz.

araba.reverse();
console.log(araba);

Dizi elemanlarını alfabetik olarak sıralayınız.

araba.sort();
console.log(araba);

[9,2,7,95,23,35,66,58,74,96] dizisinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

var numbers = [9,2,7,95,23,35,66,58,74,96];
console.log(numbers.sort());

Yukarıdaki işlem sonucunda console ekranında [2, 23, 35, 58, 66, 7, 74, 9, 95, 96] çıktısı gösterilecektir. Görüldüğü gibi dizi elemanları, sayısal olarak değil de alfabetik olarak sıralanmıştır. Dolayısıyla burada bir fonksiyon tanımlaması yapmamız gerekmektedir:

var numbers = [9,2,7,95,23,35,66,58,74,96];
function compare(a,b){
  if(a>b) return 1;
  if(a==b) return 0;
  if(a<b) return -1;
}
console.log(numbers.sort(compare));

Yukarıdaki işlem sonucunda console ekranında [2, 7, 9, 23, 35, 58, 66, 74, 95, 96] çıktısı gösterilecektir.

Jeep değeri dizinin bir elemanı mıdır?

console.log(araba.includes("Jeep"));

Yukarıdaki ifade, console ekranında true olarak karşımıza çıkacaktır, bu da bize Jeep değerinin, dizinin bir elemanı olduğunu göstermektedir.

var marka = “Citroen, Kia, Mitsubishi, Peugeot”; ifadesini diziye çeviriniz.

var marka = "Citroen,Kia,Mitsubishi,Peugeot";
var markalar = marka.split(',');
console.log(markalar);

Oluşturulan markalar dizisini, araba dizisiyle birleştiriniz.

var arabamarka = araba.concat(markalar);
console.log(arabamarka);

Oluşturulan arabamarka  dizisinin son 4 elemanını siliniz.

arabamarka.splice(12,4);
console.log(arabamarka);

Burada arabamarka.splice(12,4); ifadesi ile arabamarka dizisinin 12. indeksinden itibaren 4 elemanını sileceğimizi belirttik.

Aşağıda verilen elemanları bir dizi içerisinde saklayınız.

 • StaffA : Mehmetcan Akay 1981
 • StaffB : Ayşegül Barutçuoğlu 1987
 • StaffC : Lale Ekrem 1977
 • StaffD : İbrahim Kağan İncekara 1991
 • StaffE : Ali Ozan Kovancı 1972
var StaffA = ['Mehmetcan', 'Akay', 1981];
var StaffB = ['Ayşegül', 'Barutçuoğlu', 1987];
var StaffC = ['Lale', 'Ekem', 1977];
var StaffD = ['İbrahim Kağan', 'İncekara', 1991];
var StaffE = ['Ali Ozan', 'Kovancı', 1972];

var staff = [StaffA, StaffB, StaffC, StaffD, StaffE];

console.log(staff);

Burada personel bilgileri, console ekranında aşağıdaki gibi gösterilecektir:

(5) [Array(3), Array(3), Array(3), Array(3), Array(3)]
0: (3) ["Mehmetcan", "Akay", 1981]
1: (3) ["Ayşegül", "Barutçuoğlu", 1987]
2: (3) ["Lale", "Ekem", 1977]
3: (3) ["İbrahim Kağan", "İncekara", 1991]
4: (3) ["Ali Ozan", "Kovancı", 1972]
length: 5

Yukarıda görüldüğü üzere oluşturulan staff dizisinin her bir elemanı, bir diziye karşılık gelir ve her bir dizi, bir personel bilgisini temsil etmektedir.

StaffC’nin bilgilerini, console ekranında ayrı ayrı yazdırınız.

console.log(staff[2]);
console.log(staff[2][0]);
console.log(staff[2][1]);
console.log(staff[2][2]);

Burada StaffC için console.log(staff[2]) ile staff dizisinin 2. elemanına karşılık geldiğini belirttik. StaffC ‘nin ad bilgisini console.log(staff[2][0]); soyad bilgisini console.log(staff[2][1]); doğum yılı bilgisini console.log(staff[2][2]); şeklinde belirterek console ekranında ayrı ayrı yazdırdık.

Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!