Takip Edin

JAVASCRIPT

Javascript’le Kullanıcı Kayıt Formu Yapımı

Javascript'le Kullanıcı Formu Oluşturma - Öne Çıkan Görsel

Bu bölümde Javascript’le basit bir kullanıcı kayıt formu yapılmaktadır.

Kullanıcı, form bilgilerini doldururken kullanıcıdan

 • Kullanıcı adı bölümünün en az 7 karakter içermesi,
 • Mail adresinin doğru formatta girilmesi,
 • Telefon numarasının 10 haneli olması,
 • Parolanın en az 7 karakterli olması ve
 • Parola Tekrar input’una girilen şifrenin parola input’una girilenle aynı olması

şartları istenmektedir.

const form = document.getElementById('form');
const username = document.getElementById('username');
const email = document.getElementById('email');
const phone = document.getElementById('phone');
const password = document.getElementById('password');
const repassword = document.getElementById('repassword');

function error(input, message) {
  input.className = 'form-control is-invalid';
  const div = input.nextElementSibling;
  div.innerText = message;
  div.className = 'invalid-feedback';
}

function success(input) {
  input.className = 'form-control is-valid';
}

function checkEmail(input) {
  const re = /^(([^<>()[\]\\.,;:\s@"]+(\.[^<>()[\]\\.,;:\s@"]+)*)|(".+"))@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}))$/;
  if(re.test(input.value)) {
    success(input);
  }
  else{
    error(input,'Mail adresini doğru formatta girin!');
  }
}

function checkRequired(inputs) {
  inputs.forEach(function(input) {
    if (input.value === '') {
      error(input, `${input.id} bilgisi gerekli!`);
    } else {
      success(input);
    }
  });

}

function checkLength(input, min, max) {
  if(input.value.length < min) {
    error(input, `${input.id} en az ${min} karakterli olmalıdır!`);
  }
  else if(input.value.length > max) {
    error(input, `${input.id} en fazla ${max} karakterli olmalıdır!`);
  }
  else{
    success(input);
  }
}

function checkPassword(input1, input2) {
  if(input1.value !== input2.value) {
    error(input2, 'Parolalar birbiriyle eşleşmiyor!');
  }
}

function checkPhoneNumber(input) {
  var exp = /^\d{10}$/; // Phone Number validation
  if(!exp.test(input.value)) 
    error(input, 'Telefon numarası, 10 haneli olmalıdır!');  
}

form.addEventListener('submit', function(e) {
  e.preventDefault();

  checkRequired([username,email,phone,password,repassword]);
  checkEmail(email);
  checkLength(username, 7, 15);  
  checkLength(password, 7, 12);
  checkPassword(password, repassword);
  checkPhoneNumber(phone);
});
Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!