Takip Edin

HTML

HTML’de Yorumlar ve Renkler

HTML’de Yorumlar

HTML yorumları, bir belgenin bölümlerini belirtmek veya kodu açıklayan notlar eklemek için kullanılır. Yorumlar, kodu anlamaya ve okunabilirliğini artırmaya yardımcı olurlar. Yorum etiketleri, ayrıca geçici kod bloklarını silmek yerine dahil etmemek için de kullanılabilir.

HTML yorumlarını tanımlamak için <! – – ………. – – > söz dizimi kullanılır. Tarayıcılar, bu söz dizimini ihmal eder ve içeriğini kullanıcıya göstermez.

HTML’de Renkler

HTML renkleri,

  • önceden tanımlı renk isimlerini,
  • RGB değerlerini,
  • RGBA değerlerini,
  • HEX değerlerini,
  • HSL değerlerini,
  • HSLA değerlerini

kullanarak belirtilir.

Renk Adları

HTML’de bir renk adı kullanarak metin, arka plan ya da kenarlık rengi belirtilebilir.

Renk Değerleri

HTML’de renkler, renk adları kullanarak belirtileceği gibi RGB, RGBA, HEX, HSL ya da HSLA değerleri kullanılarak ta belirtilebilir.

RGB Renk Değerleri

HTML’de bir renk, rgb(red, greenblue) formülünü kullanarak bir RGB değeri olarak belirtilebilir.

Her parametre (red, green, blue), 0 ve 255 değerleri arasında bulunan renk yoğunluğunu tanımlar.

RGBA Renk Değerleri

RGBA renk değerleri, bir renk için saydamlığı belirten bir alfa kanalıyla RGB renk değerlerinin bir uzantısıdır.

Bir RGBA renk değeri, rgba(red, greenblue, alpha) ile belirtilir.

alpha parametresi, 0 (tamamen saydam) ve 1 (hiçbir şekilde saydam değil) arasında bir sayıdır.

HEX Renk Değerleri

HTML’de bir renk, #rrggbb şeklinde heksadesimal bir değer kullanarak belirtilebilir.

Burada rr (kırmızı), gg (yeşil) ve bb (mavi), 00 ve ff (0 ve 255 ile aynı şeyi temsil eder) arasındaki heksadesimal değerlerdir.

Örneğin, #0000ff değeri, mavi olarak gösterilir çünkü mavi renk en yüksek değerine (ff), diğerleriyse en düşük değerlerine (00) ayarlanmıştır.

HSL Renk Değerleri

HTML’de bir renk, hsl(huesaturationlightness) şeklinde ton (hue), doygunluk (saturation) ve açıklığı (lightness) kullanarak belirtilebilir.

Ton, renk tekerleği üzerinde 0 ile 360 arasında bir derecedir. 0 kırmızıyı, 120 yeşili, 240 ise mavi rengi temsil eder.

Doygunluk, bir rengin yoğunluğunu belirtir ve yüzde olarak temsil edilir.

0%, renk görülemeyecek derecede tamamen gri rengi temsil eder.

50%, gri rengin 50%’lik bir oranda bulunduğunu belirtir, dolayısıyla renk hâlâ görülebilir.

100% ise saf rengi temsil eder, grinin tonlarını barındırmaz.

Açıklık ta yüzde olarak belirtilir. Bir rengin açıklığı, renge verilmek istenen ışık miktarı ile alakalıdır. 0% siyah rengi, 50% ne açık ne de koyu olduğunu, 100% ise beyaz rengi temsil eder.

HSLA Renk Değerleri

HSLA renk değerleri, bir renk için saydamlığı belirten bir alfa kanalıyla HSL renk değerlerinin bir uzantısıdır.

Bir HSLA renk değeri, hsla(hue, saturationlightness, alpha) ile belirtilir.

alpha parametresi, 0 (tamamen saydam) ve 1 (hiçbir şekilde saydam değil) arasında bir sayıdır.

Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!