Takip Edin

HTML

HTML’de class ve id Özellikleri

htmlde class ve id özellikleri

class Özelliği

HTML class özelliği, bir HTML elemanı için bir sınıf belirtmek amacıyla kullanılır.

Birden fazla HTML elemanı, aynı sınıfı paylaşabilir.

class Özelliğini Kullanmak

class özelliği, genellikle bir stil sayfasında bulunan bir sınıf ismini belirtmek için kullanılır.

Yukarıdaki örnekte bulunan 3 tane div elemanı, elektronik sınıfına sahip olduğundan dolayı hepsi, elektronik sınıfının sahip olduğu stil tanımına göre eşit olarak biçimlendirilmiştir.

class Özelliğini Satır İçi Elemanlar Üzerinde Kullanmak

class özelliği, satır içi elemanlar üzerinde kullanılabilir:

İpucu : class özelliği, herhangi bir HTML elemanı üzerinde kullanılabilir.

Not : class ismi, büyük/küçük harfe duyarlıdır!

Bir Sınıf İçin Stiller Tanımlamak

Bir sınıfın CSS özelliklerini tanımlamak için bir “.” karakteri ve ardına sınıfın ismi yazılır. Ardından süslü parantezler içerisine CSS özellikleri eklenir.

Birden Fazla Sınıf İsmi Tanımlamak

HTML elemanları, birden fazla sınıf ismine sahip olabilirler.

Bir elemanın birden fazla sınıfa sahip olduğunu belirtmek için sınıf isimleri bir boşlukla ayrılırlar. Bu sayede birkaç CSS sınıfı, bir HTML elemanı için birleştirilebilir.

Aşağıdaki örnekte, ilk <h2> elemanı, hem mobilya sınıfı hem de buyuk sınıfına sahip olduğundan her iki sınıfa ait olan CSS stillerini alır:

Farklı Elemanların Aynı Sınıf İsmini Kullanması

Farklı HTML elemanları aynı sınıf ismini paylaşabilirler.

Aşağıdaki örnekte hem <h2> elemanı hem de <p> elemanı “same” sınıfına sahiptir:

Id Özelliği

HTML id özelliği, bir HTML elemanına benzersiz bir kimlik tanımlamak için kullanılır.

id Özelliğini Kullanmak

HTML id özelliği, bir HTML elemanı için benzersiz bir kimlik belirtir. HTML belgesi içinde id özelliğinin değeri benzersiz olmalıdır.

id özelliği, bir stil sayfasında özel bir stil bildirimi tanımlamak amacıyla kullanılır.

Yukarıdaki örnekte #paragraf isimli id’ye sahip olan <p> elemanı, #paragraf’ın sahip olduğu stil tanımına göre biçimlendirilir.

İpucu : id özelliği, herhangi bir HTML elemanı üzerinde kullanılabilir.

Not : id değeri, harfe duyarlıdır.

Not : id değeri, en az bir karakter içermeli ve boşluk içermemelidir.

Id İle Yer İşaretleri Oluşturma ve Bağlantılar

HTML’de yer işaretleri, okuyucuların bir web sayfasının belirli bölümlerine geçiş yapmasını sağlamak için kullanılır.

Yer işaretleri, uzun olan web sayfaları için kullanışlıdırlar.

Bir yer işareti yapmak için öncelikle yer işareti oluşturup daha sonra bu yer işaretine bağlantı vermek gerekir.

Bağlantıya tıklandığı anda sayfa, yer işaretinin bulunduğu konuma kaydırılır.

Id ve class Arasındaki Fark

Bir sınıf ismi, birden fazla HTML elemanı tarafından kullanılabilir ancak bir id, sayfa içerisinde benzersiz olmalıdır.

Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!