Takip Edin

HTML

HTML’de Blok ve Satır İçi Elemanlar

featured htmlde blok ve satır içi elemanlar

HTML‘de her eleman, türüne bağlı olarak varsayılan bir görüntü değerine sahiptir. Bu görüntü değerleri, blok ve satır içi olmak üzere ikiye ayrılır.

Blok Seviyesi Elemanlar

Blok seviyesi elemanlar, daima yeni bir satır üzerinde başlar ve mevcut genişliği kaplayacak şekilde sağa ve sola olabildiğince uzanırlar.

Aşağıda HTML’de bulunan blok seviyesi elemanların listesi verilmiştir:

<address><article><aside><blockquote><canvas>
<dd><div><dl><dt><fieldset>
<figcaption><figure><footer><form><h1> – <h6>
<header><hr><li><main><nav>
<noscript><ol><p><pre><section>
<table><tfoot><ul><video>

Satır İçi Elemanlar

Satır içi elemanlar, yeni bir satır üzerinde başlamazlar ve yalnızca gerektiği kadar genişlik alırlar.

Aşağıda HTML’de bulunan satır içi elemanların listesi verilmiştir:

<a><abbr><acronym><b><bdo>
<big><br><button><cite><code>
<dfn><em><i><img><input>
<kbd><label><map><object><output>
<q><samp><script><select><small>
<span><strong><sub><sup><textarea>
<time><tt><var>

<div> Elemanı

<div> elemanı, genellikle diğer HTML elemanları için bir kapsayıcı olarak kullanılır.

<div> elemanının gerekli olan bir özelliği yoktur ancak style, class ve id özellikleri yaygın olarak kullanılan özelliklerdir.

<div> elemanı, CSS ile birlikte kullanıldığında içerik bloklarını biçimlendirmek için kullanılabilir.

<span> Elemanı

<span> elemanı, genellikle bazı metinler için kapsayıcı olarak kullanılır.

<span> elemanının gerekli olan bir özelliği yoktur ancak style, class ve id özellikleri yaygın olarak kullanılan özelliklerdir.

<span> elemanı, CSS ile birlikte kullanıldığında metin bölümlerini biçimlendirmek için kullanılabilir.

Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!