Takip Edin

HTML

HTML’de Sıklıkla Kullanılan Özellikler

Özellikler, HTML elemanı hakkında ek bilgi sağlamak için kullanılır.

  • Özellikler daima başlangıç etiketinde belirtilir ve genellikle isim/değer(isim=”değer”) çifti içerir.
  • İsim parametresi, elemana atamak istediğimiz özelliğin adını alır.
  • Özellik değerleri daima tırnak işareti içine alınmalıdır.
  • Belirli elemanlar için bazı özellikler gereklidir. Örneğin; <img> elemanı, <src> ve <alt> özelliklerini içermelidir.

Yukarıdaki belgede belirtilen

  • a elemanının içindeki href bir özelliktir ve https://www.google.com/ onun değeridir.
  • p elemanının içindeki style bir özelliktir ve color:green onun değeridir.
  • img elemanının içindeki src bir özelliktir ve https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/160/apple/33/upwards-black-arrow_2b06.png onun değeridir.

Not : Özellik değerleri için hem tek hem de çift tırnak kullanılabilir. Bununla birlikte çift tırnak kullanımı daha yaygındır. Özellik değerinin çift tırnak içerdiği durumlarda değerin tek tırnak içerisine alınması gerekir. Örneğin, değer = ‘HTML “Özellikleri” Dersi’.

HTML5, ad/değer çifti içermeyip sadece ad içeren özelliklere de sahiptir. Bu tip özellikler, mantıksal(boolean) özellikler olarak adlandırılır: disabled, checked, selected vb.

Aşağıda HTML de sıklıkla kullanılan özellikler verilmiştir:

src Özelliği

Bir web sayfasına resim yüklemek istediğimizde <img> etiketini ve src özelliğini kullanmamız gerekir. Resim adresini, tırnak içinde src özelliğinin değeri olarak belirtmemiz gerekir.

alt Özelliği

Eğer <img> etiketi, kendisine atanan değeri gösteremezse alt özelliği, alternatif bir metin olarak kullanılır. Kullanımına örnek olarak görüntüyü, kodlama ucunda oturan bir geliştiriciye açıklamak için kullanılması verilebilir.

width ve height Özelliği

Bu özellik, bir resmin genişliğini ve yüksekliğini ayarlamak için kullanılır.

width ve height özellikleri varsayılan olarak pixel cinsinden belirtilir, yani width = “500” – height = “285”, resmin 500 px genişliğe ve 285 px yüksekliğe sahip olduğu anlamına gelmektedir.

id Özelliği

Diğer elemanlarla aynı ada sahip olan belirli bir elemana erişme ihtiyacı duyduğumuz durumlarda, bu elemana benzersiz bir tanımlama sağlamak amacıyla id özelliği atanır.

Not: Bir belgede bir elemanın id değeri benzersiz olmalıdır. Aynı belgede iki eleman, aynı id değerine sahip olamaz ve her eleman, sadece bir tane id değerine sahip olabilir.

title Özelliği

title özelliği, fareyi elemanın üzerine getirdiğinizde o eleman hakkında açıklama yapmak için kullanılır.

Kullanıcı, fare imlecini elemanın üzerine getirdiğinde title özelliğinin değeri, web tarayıcıları tarafından araç ipucu(tooltip) olarak görüntülenir.

href Özelliği

href özelliği, herhangi bir adrese bağlantı vermek için kullanılır. Bu özellik, <a>  etiketi ile birlikte kullanılır.

href özelliğinin içine yerleştirilen bağlantı, a elemanının içinde gösterilen metinle ilişkilendirilir. Bu sayede metne tıklandığında bağlantıya yönlendiriliriz.

Bağlantı, varsayılan olarak aynı sekmede açılır ancak target  özelliğini kullanıp bu özelliğin değerini “_blank”  yaptığımızda tarayıcı yapılandırmasına bağlı olarak bağlantı, ayrı bir sekmede açılır.

style Özelliği

Bu özellik, HTML elemanlarına renk, yazı tipi, kenarlık gibi çeşitli CSS efektleri sağlamak için kullanılır.

lang Özelliği

Dokümanın dili, <html> etiketinde bulunan lang  özelliğiyle bildirilir. Bir dilin bildirimi, arama motorları ve ekran okuyucuları için önemlidir.

lang özelliği
Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!