Takip Edin

C#

C# Console – Hata Yönetimi Uygulaması

C# Console - Hata Yönetimi Uygulaması - Öne Çıkan Görsel

“4”, “7”, “25b”, “103c”, “abcd”, “77”, “92”

Yukarıda verilen değerlerden sayısal olanlarını seçiniz.

    static void Main(string[] args)
    {
      var liste = new List<string>()
      {
        "4", "7", "25b", "103c", "abcd", "77", "92"
      };

      foreach (var item in liste)
      {
        try
        {
          int a = int.Parse(item);
          Console.WriteLine(a);
        }
        catch (System.Exception)
        {          
          continue; // Döngü, işlemeye devam eder.
        }
      }
    }

Kullanıcının girdiği değerin sayısal tipte olup olmadığını kontrol edin. Eğer girilen değer, sayısal türde değilse hata mesajı verin .

Kullanıcı, “q” değerini girmediği sürece uygulama devam etsin.

    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        Console.Write("Sayı: ");
        string input = Console.ReadLine();

        if (input == "q")
          break;
        
        try
        {
          int sayi = int.Parse(input);
          Console.WriteLine("Girdiğiniz Sayı: {0}",sayi);
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.WriteLine("Geçersiz Sayı!");
          continue;
        }
      }
    }

Kullanıcıdan alınan parola içerisinde Türkçe karakter araması yapınız. Eğer parola, Türkçe karakter içeriyorsa hata mesajı verdiriniz.

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Parola: ");
      string parola = Console.ReadLine();

      try
      {
        CheckPassword(parola);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);      
      }
    }

    static void CheckPassword(string parola)
    {
      string turkce_karakterler = "ç,Ç,ğ,Ğ,ş,Ş,ı,İ,ö,Ö,ü,Ü";

      foreach (var karakter in parola)
      {
        if (turkce_karakterler.IndexOf(karakter)>-1)
          throw new Exception("Parola, Türkçe Karakter İçeremez!");
      }
      Console.Write("Geçerli Parola");    
    }

Kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola bilgilerini isteyiniz. Kullanıcı adında boşluk olması ya da parola uzunluğunun 8 karakterden düşük olması halinde hata mesajı verdiriniz.

  class LoginException : Exception
  {
    public LoginException(string message) : base(message)
    {
      
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        Login("hatasinifim","123456abc");
        Console.WriteLine("Giriş Başarılı.");
      }
      catch (LoginException ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
    }

    static void Login(string username, string password)
    {
      if(username.Contains(" "))
      {
        throw new LoginException("Username Boşluk İçeremez!");
      }
      if(password.Length<8)
      {
        throw new LoginException("Parola, minimum 8 karakter olmalıdır!");
      }
    }
  }
Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!