Takip Edin

C#

C# Bankamatik Uygulaması

C# İle Bankamatik Uygulaması - Öne Çıkan Görsel

Bu bölümde, temel düzeyde bir bankamatik uygulaması yapılacaktır.

Uygulama ile kullanıcı,

 • bakiyesini görme,
 • para yatırma ve
 • para çekme işlemlerini

gerçekleştirebilecektir.

Eğer kullanıcının çekmek istediği tutar, bakiyesinden fazla ise ek hesabından -ek hesap limitini aşmamak şartıyla- yararlanabilecektir.

      string secim = "";
      double bakiye = 0;
      double ekhesap = 1000;
      double ekhesapLimiti = 1000;

      do
      {

        Console.Write("\n1- Bakiye\n2- Para Yatırma\n3- Para Çekme\n4- Çıkış\n\nSeçiminiz: ");
        secim = Console.ReadLine();

        switch (secim)
        {
          case "1":
            Console.WriteLine("\nBakiyeniz {0} TL'dir.", bakiye);
            Console.WriteLine("Ek hesap bakiyeniz {0} TL'dir.", ekhesap);
            break;
          case "2":
            Console.Write("\nYatırmak istediğiniz miktar: ");
            double yatirilan = double.Parse(Console.ReadLine());

            if (ekhesap < ekhesapLimiti)
            {
              double ekhesaptankullanilan = ekhesapLimiti - ekhesap;
              if (yatirilan >= ekhesaptankullanilan)
              {
                ekhesap = ekhesapLimiti;
                bakiye = yatirilan - ekhesaptankullanilan;
              }
              else
              {
                ekhesap += yatirilan;
              }
            }
            else
            {
              bakiye += yatirilan;
            }

            break;
          case "3":
            Console.Write("\nÇekmek istediğiniz miktar: ");
            double cekilecekmiktar = double.Parse(Console.ReadLine());
            if (cekilecekmiktar > bakiye)
            {
              double toplam = bakiye + ekhesap;
              if (toplam >= cekilecekmiktar)
              {
                Console.Write("Bakiyeniz yetersiz, ek hesap kullanılsın mı? (e/h) ");
                string ekhesapTercihi = Console.ReadLine();

                if (ekhesapTercihi == "e")
                {
                  Console.WriteLine("Paranızı Alabilirsiniz.");
                  ekhesap -= (cekilecekmiktar - bakiye);
                  bakiye = 0;
                }
                else
                {
                  Console.WriteLine("Bakiyeniz Yetersiz!");
                }
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Bakiyeniz Yetersiz!");
              }

            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Paranızı Alabilirsiniz.");
              bakiye -= cekilecekmiktar;
            }
            break;
          case "4":
            Console.WriteLine("Çıkış");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Hatalı Seçim");
            break;
        }

      } while (secim != "4");

      Console.WriteLine("Uygulamadan Çıkıldı.");
Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!