Takip Edin

ASP.NET MVC

ASP.NET MVC’de Klasör Yapısı

Asp.Net MVC'de klasör yapısı - Öne Çıkan Görsel

Visual Studio, ASP.NET MVC‘nin klasör yapısını varsayılan olarak aşağıdaki şekilde oluşturur:

Solution Explorer - Asp.Net MVC Klasör Yapısı
Şekil-1: MVC Klasör Yapısı

App_Data

App_Data klasörü, LocalDB, .mdf dosyaları, XML dosyaları gibi uygulama veri dosyalarını ve diğer verilerle ilgili dosyaları içerebilir. IIS asla App_Data klasöründeki dosyalara hizmet sunmaz.

App_Start

App_Start klasörü, uygulama başladığı zaman uygulanacak olan sınıf dosyalarını içerebilir. Bunlar, genellikle AuthConfig.cs, BundleConfig.cs, FilterConfig.cs, RouteConfig.cs vb. yapılandırma dosyaları olabilir. MVC 5, varsayılan olarak BundleConfig.cs, FilterConfig.cs ve RouteConfig.cs’yi içerir.

asp.net mvc solution explorer - app_start klasörü
Şekil-2: App_Start Klasörü

Content

Content klasörü; CSS dosyaları, resimler ve ikon dosyaları gibi statik dosyaları içerir. MVC 5 uygulaması, varsayılan olarak bootstrap.css, bootstrap.min.css ve Site.css dosyalarını içerir.

asp.net mvc Solution Explorer - content klasörü içeriği
Şekil-3: Content Klasörü

Controllers

Controllers klasörü, controller’lar için class dosyalarını içerir. Bir controller, kullanıcının isteğini işler ve bir yanıt geriye döndürür. MVC, bütün controller dosyalarının isminin “Controller” ile sonlanmasını gerektirir.

asp.net mvc solution explorer - controllers klasörü
Şekil-4: Controllers Klasörü

fonts

fonts klasörü, uygulamanız için özel font dosyalarını içerir.

asp.net mvc Solution Explorer - fonts klasörü
Şekil-5: Fonts Klasörü

Models

Models klasörü, model sınıfı dosyalarını içerir. Model sınıfı, uygulama tarafından uygulama verilerini tutmak ve işlemek için kullanılacak olan genel özellikleri içerir.

Scripts

Scripts klasörü, uygulama için Javascript ve VBScript dosyalarını içerir. MVC 5, varsayılan olarak bootstrap, jquery ve modernizr için javascript dosyalarını içerir.

asp.net mvc solution explorer - Scripts klasörü
Şekil-6: Scripts Klasörü

Views

Views klasörü, uygulama için HTML dosyalarını içerir. View dosyası, genel olarak sizin HTML ile birlikte C# ya da VB.NET kodunu yazdığınız yerdeki bir .cshtml dosyasıdır.

Views klasörü, her controller için ayrı bir klasör içerir. Örneğin, HomeController tarafından işlenecek olan tüm .cshtml dosyaları, Views>Home klasöründe bulunacaktır.

Views klasörü altında bulunan Shared klasörü, layout dosyaları gibi farklı controller’lar arasında paylaşılan tüm view’leri içerir.

asp.net mvc Solution Explorer - Views klasörü
Şekil-7: Views Klasörü

MVC projesi, ek olarak aşağıda verilen yapılandırma dosyalarını da içermektedir:

Global.asax

Global.asax dosyası; Application_BeginRequest, application_start, application_error, session_start, session_end gibi uygulama düzeyindeki olaylara yanıt olarak çalışan kodlar yazmanıza olanak tanır.

Packages.config

Packages.config dosyası, uygulamada hangi paket ve sürümleri yüklediğinizi izlemek için NuGet tarafından yönetilir.

Web.config

Web.config dosyası, uygulama düzeyindeki yapılandırmaları içermektedir.

Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!