Takip Edin

ASP.NET MVC

ASP.NET MVC Mimarisi

asp.net mvc mimarisis öne çıkan görsel

Bu yazıda, MVC mimarisi hakkında genel bir açıklama yapılacaktır.

MVC mimari deseni, yazılım mühendisliğinde uzun bir süredir var olmuştur. Neredeyse tüm diller, MVC’yi ufak değişikliklerle kullanır ama kavramsal olarak aynı kalmaktadır.

MVC, Model-View-Controller‘ı temsil eder. MVC, bir uygulamayı Model, View ve Controller olmak üzere 3 kısma ayırmaktadır.

Model: Model, veri biçimini temsil etmektedir. C#’ta bir sınıf, bir modeli tanımlamak için kullanılmaktadır. Model nesneleri, veri tabanından alınan verileri depolar.

Model, veriyi temsil eder.

View: MVC’de view, bir kullanıcı ara yüzüdür. View, model verilerini kullanıcıya gösterip onları değiştirmelerine olanak sağlar. ASP.NET MVC‘de view; HTML, CSS ve view’in model ve controller’la iletişimini kolaylaştıran bazı özel söz dizimleri(Razor Söz Dizimi )nden oluşmaktadır.

View, kullanıcı ara yüzüdür.

Controller: Controller, kullanıcı isteğini ele alır. Genel olarak kullanıcı view’i kullanır ve controller tarafından ele alınacak olan bir HTTP isteği oluşturur. Controller, isteği işler ve uygun bir view’i yanıt olarak geri döndürür.

Controller, istek işleyicidir.

Aşağıdaki şekil model, view ve controller arasındaki etkileşimi göstermektedir:

model, view ve controller arasındaki etkileşimi gösteren resim
Şekil 1: MVC Mimarisi

Aşağıdaki şekil, ASP.NET MVC’de kullanıcı isteğinin akışını resmetmektedir:

MVC mimarisinde istek akışı
Şekil 2: MVC Mimarisinde İstek Akışı

Yukarıdaki resme göre, kullanıcı tarayıcıya bir URL girdiğinde URL, web sunucusuna gider ve bir controller’a yönlendirilir. Controller, bu istek için ilgili view ve model’e komut gönderir ve yanıt oluşturup tarayıcıya geri gönderir.

Hatırlanması Gereken Noktalar
MVC, Model-View-Controller’ı temsil eder.
Model, veriyi temsil eder.
View, kullanıcı arayüzüdür.
Controller, istek işleyicidir.

Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!