Takip Edin

ASP.NET MVC

Asp.Net MVC İle Temel Düzeyde Teknoloji Blog Sitesi Yapımı – Connection String

asp.net mvc teknoloji bloğu - connection string - öne çıkan görsel
Asp.Net MVC İle Temel Düzeyde Teknoloji Blog Sitesi Yapımı
Proje Şablonu
Entity Sınıfları
Context Sınıfı
Database Initialization
Connection String
Controller
Blog ve Kategori Tabloları
Anasayfa Blog Listesi
Blog ve Kategori Ekleme Formu
Blog ve Kategori Güncelleme Formu
Kayıt Detay Sayfası
Layout
Kategori Menüsü
Blog Filtreleme
Blog Arama Kutusu

Bu yazıda, veritabanının nerede ve hangi isimle oluşacağını belirlemek için Web.config dosyasına connection string eklenecektir.

Öncelikle Solution Explorer penceresinde, Controllers klasörünün içerisinde bulunan HomeController.cs dosyasını açalım.

BlogContext’ten bir nesne oluşturalım. Daha sonra, bu nesne aracılığıyla Index.cshtml’e bütün blogları gönderelim:

asp.net mvc teknoloji bloğu - context nesnesi aracılığıyla tüm nesneleri index view'e gönderme

Views klasörü altındaki Home klasörü içerisinde bulunan Index.cshtml dosyasını açalım ve Index.cshtml’in beklediği modeli sayfanın üstüne yerleştirelim:

asp.net mvc teknoloji bloğu - index view sayfasının üstüne @model ekleme

Daha sonra sayfada verilerimizin başlık ve açıklama kısımlarının gözükmesini sağlayan bir foreach sorgusu oluşturalım:

asp.net mvc teknoloji bloğu - foreach sorgusu

BlogContext’in yapıcı fonksiyonunu oluşturalım. Bunun için BlogContext sınıfının içerisine gelerek ctor yazalım:

asp.net mvc teknoloji bloğu - BlogContext sınıfının yapıcı fonksiyonunu oluşturmak için ctor yazma

Daha sonra klavyeden iki kere tab tuşuna basalım. Böylece yapıcı fonksiyonumuz oluşacaktır. Ayrıca, yapıcı fonksiyonumuzun içerisine Database.SetInitializer metodunu kuralım:

asp.net mvc teknoloji bloğu - BlogContext sınıfının içerisine Database.SetInitializer metodunu ekleme

Solution Explorer penceresinden Web.config’i açalım:

asp.net mvc teknoloji bloğu - soltion explorer penceresinde bulunan web.config dosyası

Web.config dosyasına(</configuration> etiketinin üstüne) connection string ekleyelim:

asp.net mvc teknoloji bloğu - web config dosyasına eklediğimiz connection string
<connectionStrings>
	<add name="techDb" connectionString="server=(localdb)\MSSQLLocalDB; database=techDatabase; integrated security=SSPI;" providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>

BlogContext’in yapıcı fonksiyonuna base metodunu ekleyelim. Eklediğimiz base metodunun string kısmına connection string’in ismini verelim:

asp.net mvc teknoloji bloğu - base metoduna connection string ile aynı isim verilmesi

Böylelikle veritabanı oluşurken techDb isimli connection string’e bağlı olan yolu kullanacaktır.

IIS Express (Google Chrome) butonuna basalım. Tarayıcı ekranına baktığımızda Index sayfasına verilerin geldiği görülmektedir:

asp.net mvc teknoloji bloğu - tarayıcı ekran görüntüsü

Daha sonra Sql Server Object Explorer penceresinden yenile butonuna basalım ve (localdb)\MSSQLLocalDB server’ın altındaki database klasörünü açalım:

asp.net mvc teknoloji bloğu - techDatabase veritabanı

Görüldüğü gibi, veritabanının ismine, techDb ismindeki connection string’in sahip olduğu database’in ismi verilmiştir.

Devamını oku

Popüler

error: Content is protected !!